White-noise CD works against irritating hum (EN/NL)

Disclaimer: This article was originally written for UKrant / Dutch version below

Approximately 2 percent of the Dutch population are bothered by low-frequency sound, although a clear cause has never been found. Half of these people can be helped through the use of a CD with white noise, UG researchers say.

Elly Lamain has been hearing a constant humming sound in her house for years. ‘It sounds like a truck’s cooling system, or a ventilator. It keeps me up at night and has been getting worse over the years.’ Like 2 percent of the Dutch population, she suffers from what’s known as low-frequency sound, a relatively obscure problem.

When her issues just started, Lamain would occasionally talk to her neighbours about it. ‘But they would give me this pitying look, because they thought it was all in my head.’ It isn’t, she says: ‘I hear the sound in my own home, and almost nowhere else.’

Fuse box

She’s tried everything to get rid of the sound. ‘The first thing I did was switch off my fuse box to turn off all the electrical appliances in the house. But the sound isn’t coming from my house. I then turned to all these organisations to ask if they could track down the source of the sound. But that would cost a lot of money and there were no guaranteed results.’

The CD stops after a while. Unless you put in on repeat, but then there’s this annoying clicking noise

A little over a year ago, she came across an interesting solution: a CD developed by the Science LinX Beta Science Shop, which uses white noise to drown out the hum. The team, led by physicist Frits van den Berg, has been recruiting people to test the CD since 2007. Lamain applied to be a test subject.

The CD works: over the past few years, many people feel it has helped. ‘But that was just a subjective assessment’, says Zuhal Incedalci, master student of medicine. She is involved in the project. One thing that was missing was a scientific, objective foundation. This could help to market the CD to eve more people.

Half

That foundation is now here: participants were asked to grade to which extent their use of the CD has changed the nuisance they experienced from the humming. Just over half of them said their complaints diminished. The results will soon be published in the scientific journal Applied Acoustics.

But Zuhal noticed something else. ‘People who hadn’t used the CD or who’d hardly used it, also reported their complaints diminishing. I can imagine that people eventually get used to the noise. But, Van den Berg adds, the complaints never completely go away. ‘Approximately 20 percent of participants used other tools to reduce the nuisance.’

Radio

Lamain also tried other methods. ‘The CD stops after a while. Unless you put in on repeat, but then you hear that annoying click. I now tune my radio to fall in between two stations so there’s a permanent white noise.’ 

The radio noise also drowns out low-frequency hums. It’s not as deep or obtrusive, which means Lamain likes it better. ‘It’s soothing. Whenever I do wake up, I just focus on it for a while and it’s like the low-frequency noise just disappears.’ But she’s happy the researchers started their study on the CD. ‘Without their research, I never would have found my own solution.’


Cd met ruisgeluiden werkt tegen storende bromtonen

Zo’n twee procent van de Nederlandse bevolking heeft last van laagfrequent geluid, maar een duidelijke oorzaak is niet te vinden. De helft daarvan is geholpen met een speciale ruis-cd, zeggen onderzoekers van de RUG.

Al jarenlang leeft Elly Lamain met een voortdurende bromtoon in haar woonomgeving. ‘Het klinkt als het geluid van de koelinstallatie van een vrachtwagen, of een ventilator. Dat houdt mij ‘s nachts wakker en is de loop van de jaren ook erger geworden.’ Ze heeft net als zo’n twee procent van de Nederlandse bevolking last van zogenoemd laagfrequent geluid, een relatief onbekend probleem.

In het begin van haar klachtenperiode heeft Lamain er weleens met de buren over gesproken. ‘Maar dan word je toch een beetje meewarig aangekeken, want mensen denken dat het tussen je oren zit.’ Maar dat is het niet, zegt ze: ‘Dit hoor ik specifiek in mijn eigen huis, en bijna nergens anders.’

Stoppen eruit

Ze heeft al van alles geprobeerd om van het geluid af te komen. ‘Ik heb ten eerste de stoppen in de meterkast omgedraaid zodat alle elektrische apparaten uit zijn. En dan blijkt het niet uit huis te komen. Vervolgens heb ik bij organisaties geïnformeerd of ze de bron van het geluid konden vinden. Maar dat zou een hoop geld kosten, en of het resultaat had, viel nog maar te bezien.’

Die cd stopt natuurlijk op een gegeven moment. Tenzij je hem op repeat zet, maar dan hoor je steeds een klik

Ruim een jaar geleden stuitte ze op een interessante oplossing: een cd, ontwikkeld door de wetenschapswinkel van Science Linx, die met ruis het vervelende geluid overstemt. Het team, onder leiding van natuurkundige Frits van den Berg, laat sinds 2007 proefpersonen de cd uittesten. Lamain meldde zich ook aan.

En de cd is een succes: veel mensen hadden in de afgelopen jaren het gevoel dat ze zijn geholpen. ‘Maar dat was eigenlijk subjectief’ vertelt Zuhal Incedalci, masterstudent geneeskunde en betrokken bij het project. Wat namelijk nog ontbrak was een wetenschappelijke, objectieve onderbouwing. Dat kan helpen om de cd nog breder aan te bieden bij mensen met klachten.

De helft

Die onderbouwing is er nu wel: deelnemers moesten met cijfers aangeven in hoeverre de geluidshinder door gebruik van de cd is veranderd. Iets meer dan de helft van hen ervoer dat de klachten afnamen. Die resultaten worden binnenkort gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Applied Acoustics.

Er viel Zuhal nog iets op. ‘Mensen die de cd heel weinig of niet hadden gebruikt, zagen ook een vermindering van klachten. Ik kan mij voorstellen dat mensen op een gegeven moment toch aan het geluid wennen. Maar de klachten verdwijnen bijna nooit helemaal, vult Van den Berg aan. ‘En zo’n twintig procent van de deelnemers gebruiken ook andere middelen die de hinder verminderen.’

Radio

Ook Lamian probeerde wat anders, want voor haar was de ruis-cd niet erg ideaal. ‘Die cd stopt natuurlijk op een gegeven moment. Tenzij je hem op repeat zet, maar dan hoor je steeds een klik en dat is storend. Ik heb nu mijn radio ‘s nachts tussen twee radiozenders in staan, zodat je een permanente ruis hoort.’ 

Ook de radioruis overstemt de laagfrequente bromtonen. De ruis is oppervlakkiger, komt minder diep binnen en is daarmee prettiger, vindt Lamain. ‘Het geeft rust. Als ik toch wakker word en hier even mijn aandacht op richt, valt het laagfrequente geluid als het ware weg.’ Toch is ze wel erg blij met het onderzoek naar de ruis-cd. ‘Want zonder dat onderzoek was ik nooit op mijn oplossing gekomen.’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s