Researching the effect of nature documentaries

Dutch version below

Whilst students of the master Science Education and communication mostly learn to make scientific information understandable for the general public, there is attention for scientific research within the area of science communication and education as well. During the course ‘Research Methods in Science Education and Communication’, students get familiar with different research methods which can be used within this research field. Students who follow the communication-track, can use these methods during their ‘Research project in Science Communication’.

During the science communication research project of the 23-year-old Marloes Bodegom, she assesses which effect nature documentaries have on their attitude towards climate issues. “I have been viewing nature documentaries for quite a while, and I noticed that they regularly emphasize the possible impact of climate change on nature”, Marloes explains. “The makers of the documentaries often state in interviews that they are contributing to the portrayal of climate problems. I wondered if documentaries actually motivate the viewers to contribute to solving the climate problem, or if messages like that do not have any effect.” For instance, Marloes points us to an interview from sir David Attenborough with ‘The Guardian’, in which Attenborough remarks that too many warnings about climate problems can scare off viewers. One nature documentary is not the other, which makes the research only more complicated.

Marloes her research starts with a questionnaire. This first questionnaire is according to Marloes a baseline measurement of how people think about different aspects of climate. “This is the quantitative part of my research”, she elaborates. “ When that questionnaire is done, I will do an experiment, after which I will conduct another questionnaire. I do suspect that the effect of my experiment might be too small to measure on a questionnaire with a 1 to 5 scale.”

Marloes cautions that you should not underestimate how many aspects you should consider in this kind of research. “You think that you can make a questionnaire, conduct an experiment, arrange another questionnaire, make an overview of the results and be done, but that is absolutely not the case”, she clarifies. She points out that you always have to carefully consider if the questions which you use in the questionnaire are really suitable. “If you want to compare the results with existing research, it is very important to make sure that the variables you use have the same meaning in both studies. You would preferably use the original, proven set of questions to measure an aspect, and in order to find this you comb through paper after paper. Don’t get me wrong, it is very important to do this, but it is not my favorite part.”

“I always look forward to further processing the data and making my own diagrams.”

Marloes declares that she usually has the most fun with the statistics involved with research. That will not be any different in this study. “My questionnaire will be answered online and the software I use immediately creates pretty diagrams of the results”, she elaborates enthusiastically. “I always look forward to further processing the data and making my own diagrams.”


Onderzoek doen naar het effect van natuurdocumentaires

Hoewel studenten van de master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen vooral leren om wetenschappelijke informatie begrijpelijk te maken voor het algemene publiek, wordt er ook aandacht besteedt aan onderzoek binnen dit vakgebied. Zo maken de studenten tijdens het vak ‘Research Methods in Science Education and Communication’ kennis met verschillende methoden die gebruikt worden binnen dit onderzoeksveld. Studenten die de communicatie-track volgen, kunnen deze methoden gebruiken tijdens het ‘Onderzoeksproject in de Wetenschapscommunicatie’.

Zo onderzoekt de 23-jarige Marloes Bodegom tijdens haar onderzoeksproject welk effect natuurdocumentaires hebben op de houding van de kijkers ten opzichte van klimaatkwesties. “Ik kijk al best wel lang naar natuurdocumentaires en het viel me op dat ze daarin regelmatig benadrukken wat de impact van klimaatverandering kan zijn op de natuur”, vertelt Marloes. “De makers van de documentaires geven in interviews vaak aan dat ze bijdragen aan het in beeld brengen van klimaatproblematiek. Hierop vroeg ik mij af of kijkers na het zien van natuurdocumentaires daadwerkelijk de klimaatproblemen willen aanpakken, of dat dergelijke boodschappen eigenlijk helemaal geen effect hebben.” Zo wijst Marloes ons bijvoorbeeld op een interview van sir David Attenborough met ‘The Guardian’, waarin Attenborough opmerkt dat te veel waarschuwingen over klimaatproblematiek in een documentaire kijkers juist af kan schrikken. De ene natuurdocumentaire is niet de andere, wat het onderzoek alleen maar ingewikkelder maakt.

Het onderzoek van Marloes begint met een enquête. Deze eerste vragenlijst is volgens haar een nulmeting van hoe mensen denken over verschillende klimaataspecten. “Dit is het kwantitatieve deel van mijn onderzoek”, vertelt ze. “Als die enquête klaar is, doe ik een experiment, waarna ik weer een vragenlijst afneem. Ik verwacht alleen wel dat het effect van mijn experiment misschien te klein zal zijn om te meten met een vragenlijst met een schaal van één tot vijf.”

Volgens Marloes moet je je niet verkijken op hoeveel er bij een dergelijk onderzoek komt kijken. “Je denkt: ‘ik maak een vragenlijst, ik doe een experiment, ik regel nog een vragenlijst en ik maak een mooi overzicht van de resultaten’, maar niets is minder waar”, legt ze uit. Ze vertelt dat je altijd heel goed moet nagaan of de vragen die je in je vragenlijst gebruikt wel geschikt zijn. “Als je uiteindelijk je resultaten wilt vergelijken met bestaand onderzoek, dan is het belangrijk dat de variabelen die je gebruikt in beide onderzoeken dezelfde betekenis hebben. Het liefst gebruik je ook de originele, bewezen set vragen voor het meten van een eigenschap en om dat te vinden graaf je van paper naar paper naar paper. Begrijp me niet verkeerd, dat is heel belangrijk om te doen, maar het is niet mijn favoriete onderdeel.”

“Ik kijk er altijd naar uit om die data nog verder te verwerken en er zelf diagrammen van te maken.”

Marloes zegt dat ze altijd veel plezier beleeft aan de statistieken die ze moet berekenen voor een onderzoek. Dat zal bij dit onderzoek niet anders zijn. “Mijn enquête wordt online ingevuld en de software die ik gebruik maakt er meteen mooie diagrammen van”, licht ze enthousiast toe. “Ik kijk er altijd naar uit om die data nog verder te verwerken en er zelf diagrammen van te maken.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s