Balancing between agriculture and nature (EN/NL)

Dutch version below

Jorian Huisman (28)

 • Bachelor: Biology, Ecology track, at Wageningen University
 • Master: the communication track of the Science Education and Communication master for Biology
 • Master’s degree completed: 2019
 • Current job: area coordinator and communication adviser at ‘Argrarische Natuur Drenthe’
 • Favourite food: just write down pizza
 • Strange characteristic: thinking way too long about these kinds of questions

Jorian and I meet at his gazebo in a public garden. His own house does not have a garden, so Jorian can go here to enjoy the outdoors. So it is not surprising that one of the aspects Jorian likes about his work at ‘‘Agrarische Natuur Drenthe’ is that he gets to go outside regularly during the spring and summer. “You get to a lot of places. One time to arrange a contract with a farmer, another time to have a look at the birds or to see how a field margin looks.”

As area coordinator at ‘Argrarische Natuur Drenthe’, Jorian makes appointments with farmers from the province Drenthe about measures they can take to become more nature-friendly. For instance, they can give waders a safe breeding place by not mowing at specific times. Or the farmers can plant ‘flower-rich field margins’, which enables insects to collect enough pollen and nectar and gives larger animals, like does and hares, a refuge.

Especially in Drenthe this job is important. A lot of fields in Drenthe are adjacent to a nature reserve or are even enclosed by one. No less than thirteen of these nature reserves are part of ‘Natura 2000’, a European network of protected nature reserves, which was founded to make sure that European nature stays versatile. Only nature reserves in which a lot of rare plant- and animal species occur are included in this network. For the inhabitants of Groningen it is essential that the stream ‘Drentsche Aa’ stays as pure as possible as well: this is where the water company of Groningen gets their water for the whole city from.

Jorian has a number of other tasks during which he spends less time outside. “I actually spend most of my time in an office behind the computer.” For instance, he often helps farmers to apply for relevant subsidies. “Besides that, I have a lot of meetings with other organizations which do the same work as me, but outside of Drenthe. Or I have contact with the Province or the Water Authority. Furthermore, I have contacts with the farmers on one side and I have to make sure that I have people to, for instance, count the birds, so I have to hire someone to monitor that.”

Besides area coordinator, Jorian is a communication advisor as well. This entails among others that he writes the newsletter from Argrarische Natuur Drenthe and keeps the information on the website up to date. Furthermore, he works on different projects with his colleagues. His exact role depends on the nature of the project.

For instance, Jorian is working on the project ‘More Knowledge, less plant protection products‘. During this project, Jorian evaluates whether, and how, farmers with a flower-rich field margin can reduce their use of plant production products, together with his colleagues and the farmers. “Flower-rich field margins attract useful insects, which is the whole idea behind them. If you are spraying the field, then you take away those insects as well, which reduces the effectiveness of the flower-rich field margin”, Jorian explains.

During this project, Jorian can look at possible alternatives for plant protection products from his role as area coordinator, whilst he can make sure that the information Argrarische Natuur Drenthe and the farmers gather can be found clearly from his position as communication advisor.

Jorian contacted Argrarische Natuur Drenthe himself when he discovered the existence of the organization. “Since I was very interested in the combination of farming and nature, I sent an email if I could meet with them. This was possible. Then I tagged along for a week, after which I got a sort of small, administrative chore processing contracts. And then somebody left, which enabled me to start working on a growing number of tasks. So at first I would only work here for a few months, but now I have already been working here for over two years.”

If Jorian compares his work to his study period, he especially likes that he can be working on the same tasks for a longer period. “I have been working for two years now, and during these two years you actually do the same, but every time you can improve it a bit. During your studies you learn a lot of new things, which is fun as well, but it is also nice to get a bit of a routine.”

He had to think really hard about the disadvantages of his job. “You do have a bit less free time and vacation. During studying, you were able to think: ‘It is not working today, I will just not do anything’. Then you had to catch up later, but during my work it is less easy to do nothing for a day.”

Despite the many advantages of his job, Jorian looks back positively on his student days. The master’s degree was actually exactly as he expected; with a lot of creative assignments which could be executed quite freely. Especially ‘ Design for Science Education and Communication’ and ‘Science Communication and Journalism’ Jorian found fun and educational. During these courses, he especially learned that the first version of an assignment does not have to be perfect. For example, during Design he was only allowed to spend a predetermined number of hours on an assignment. This way it could happen that he had to hand in a concept version of the assignment because the time was up. During journalism, he discovered that you will always get feedback if you let other people read something you wrote. “I still notice this during my job, if you share a piece of writing or a flyer, anything really, with other people, there will always be remarks. It is no use to spend hours perfecting a piece beforehand. You have to go through a few rounds of feedback and then it will be okay”, Jorian remarks.

If Jorian can give one piece of advice to the students of this master’s, it is to not be afraid of critiques. “Because eventually that will only help to improve your product or send you in the right direction.”


Balanceren tussen landbouw en natuur

Jorian Huisman (28)

 • Bachelor: Biologie, richting Ecologie, aan de Universiteit van Wageningen
 • Master: de communicatierichting van de master ‘Science Education and Communication’
 • Afgerond in: 2019
 • Huidige baan: gebiedscoördinator en communicatieadviseur bij ‘Agrarische Natuur Drenthe’
 • Lievelingseten: schrijf maar pizza op
 • Vreemde eigenschap: veel te lang nadenken over dit soort vragen

Jorian en ik ontmoeten elkaar bij zijn tuinhuisje in een volkstuin. Zijn eigen huis heeft namelijk geen tuin, dus kan Jorian hier naartoe om lekker buiten te zijn. Een van de aspecten die Jorian leuk vindt aan zijn werk bij ‘Agrarische Natuur Drenthe’ is dan ook dat hij in het voorjaar en in de zomer regelmatig buiten is. “Je komt op heel veel plekken. De ene keer is het om toch nog even een contract te regelen met een boer, de andere keer is het om de vogels een keer te bekijken, of om te kijken hoe een akkerrand er uit ziet.”

Als gebiedscoördinator bij ‘Agrarische Natuur Drenthe’ maakt Jorian afspraken met Drentse boeren over maatregelen die ze kunnen nemen om natuurvriendelijker te worden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld weidevogels een veilige broedplek geven door op aangegeven momenten niet te maaien. Of de boeren kunnen een ‘ bloemrijke akkerrand’ aanleggen, waardoor insecten genoeg stuifmeel en nectar kunnen verzamelen en grotere dieren, zoals reeën en hazen, een toevluchtsoord hebben.

Vooral in Drenthe is dit belangrijk werk. Veel Drentse akkers grenzen namelijk aan een natuurgebied of liggen zelfs in een natuurgebied. Maar liefst dertien van deze Drentse natuurgebieden zijn aangesloten bij ‘Natura 2000′, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, wat is opgericht om er voor te zorgen dat de Europese natuur voldoende afwisselend blijft. Bij dit netwerk zijn alleen natuurgebieden aangesloten waar veel verschillende of zeldzame planten- en diersoorten voorkomen. Voor de inwoners van Groningen is het ook extra belangrijk dat de Drentsche Aa zo schoon mogelijk blijft: hier haalt het waterbedrijf namelijk het kraanwater voor de hele stad vandaan.

Jorian heeft ook nog een aantal andere taken waarbij hij minder buiten komt. “Eigenlijk zit ik voornamelijk wel gewoon op kantoor achter de computer.” Zo helpt hij bijvoorbeeld ook de boeren bij het aanvragen van relevante subsidie. “Daarnaast heb ik veel overleg met bijvoorbeeld collectieven die hetzelfde werk doen als ik, maar dan buiten Drenthe. Of ik heb juist contact met de Provincie of het Waterschap. Verder heb ik aan de ene kant contact met de boeren, maar probeer ik aan de andere kant ook te regelen dat er door mensen bijvoorbeeld vogels worden geteld, dus dat ik iemand inhuur om de monitoring te verzorgen”.

Naast gebiedscoördinator is Jorian ook communicatieadviseur. Dit houdt in dat hij onder andere de nieuwsbrief van Agrarische Natuur Drenthe schrijft en de informatie op de website bijhoudt. Verder werkt hij aan verschillende projecten met zijn collega’s van Agrarische Natuur Drenthe. Hierbij hangt zijn precieze rol af van het project.

Zo is Jorian nu bezig met het project ‘Meer Kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen’. Tijdens dit project kijkt Jorian samen met collega’s en boeren met een bloemrijke akkerrand of, en hoe, deze boeren het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen verminderen. “Zo’n akkerrand trekt ook nuttige insecten aan, dat is juist het hele idee erachter. Als je gaat spuiten haal je die ook weg en verminder je de effectiviteit van de akkerrand”, legt Jorian uit.

Bij dit project kan Jorian vanuit zijn rol als gebiedscoördinator op zoek gaan naar mogelijke alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen, terwijl hij vanuit zijn rol als communicatieadviseur ervoor kan zorgen dat de kennis die Argrarische Natuur Drenthe samen met de deelnemende boeren verzamelt op een overzichtelijke manier terug te vinden is.

Jorian nam zelf contact op met Agrarische Natuur Drenthe toen hij het bestaan van de organisatie ontdekte. “Omdat ik erg geïnteresseerd was in de combinatie van landbouw en natuur heb ik een mailtje gestuurd of ik een keer kennis kon komen maken. Dat mocht. Toen heb ik een weekje meegelopen en daarna kreeg ik nog een soort administratief klusje om contracten bij te werken. En ja, toen ging er iemand weg en kon ik steeds meer dingen gaan doen. Dus eerst zou ik er een paar maanden werken, maar uiteindelijk werk ik er nu ruim twee jaar.”

Als Jorian zijn werk met zijn studieperiode vergelijkt, vindt hij het vooral leuk dat hij wat langer met dezelfde taken bezig kan zijn. “Ik werk nu twee jaar, en eigenlijk doe je die twee jaar wel vaak hetzelfde, maar elke keer kun je weer net wat verbeteren. Bij een studie leer je steeds nieuwe dingen en dat is ook heel leuk, maar het is ook wel fijn om ergens wat routine in te krijgen.”

Over de nadelen van zijn baan moet hij heel hard nadenken. “Je hebt wel wat minder vrije tijd en vakantie. Als je tijdens het studeren dacht: ‘vandaag lukt het allemaal niet, ik doe niks’, dan kon dat ook. Dan moest je het later wel weer inhalen, maar tijdens mijn werk is dat toch minder goed te doen.”

Ondanks de vele voordelen van zijn werk kijkt Jorian ook positief terug op zijn studietijd. Eigenlijk was de master precies zoals hij het had verwacht; met veel creatieve opdrachten die erg vrij ingevuld kunnen worden. Vooral ‘ Design for Science Education and Communication’  en ‘Wetenschapsvoorlichting en -journalistiek’  vond Jorian erg leuke en leerzame vakken. Tijdens deze vakken leerde hij vooral dat een eerste versie van een opdracht nog niet perfect hoeft te zijn. Bij Design mocht hij namelijk maar een bepaald aantal uren besteden aan een opdracht. Zo kon het gebeuren dat hij een conceptversie in moest leveren omdat de tijd om was. Bij journalistiek kwam hij er achter dat je eigenlijk altijd feedback krijgt als andere mensen een schrijfstuk laat lezen. “Dat merk ik nu in mijn werk ook nog wel, dat als je een tekstje of een flyer, of wat dan ook, oplevert en het deelt met de rest, dan komen er sowieso wel opmerkingen. Het heeft geen zin om daarvoor echt uren bezig te zijn om het perfect te maken. Je moet toch nog een paar rondes feedback door en dan komt het wel goed”, zegt Jorian.

Als Jorian een tip mag geven aan studenten van deze master is het om niet bang te zijn voor kritiek. “Want uiteindelijk helpt dat alleen maar om jouw product beter te maken of je de goede richting op te sturen.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s